מטבע זהב מהתקופה הביזנטית שנמצא בחפירה הארכיאולוגית באתר שאטה הקדום,שניהל הארכיאולוג רמי ערב באתר בשנים 1977-1979.

מבקרים:
111917