כד חרס עתיק ובו מטמון תכשיטי נדוניה במקום חשיפתו במהלך החפירה הארכיאולוגית בכפר שאטה הקדום שנערכה בשנים 1977-1979 בניהולו של רמי ערב.

מבקרים:
111917