שני קנקני חרס שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

מבקרים:
111917