בור האיגום של התירוש (מיץ ענבים) שנסחט במשטח הדריכה שמעליו במתקן הגת הביזנטית שנחשפה בסתיו 1969 מעל בית העלמין (בשטח פינת החי הנוכחית).

מבקרים:
111920