נרות שמן שומרוניים, פכּיות, קערית חרס וסכין מהתקופה הביזנטית, שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

מבקרים:
111917