נרות שמן שומרוניים מהתקופה הביזנטית וקנקני חרס, שנמצאו בחפירות הארכאולוגיות שנערכו בשאטה בשנים 1977–1979.

מבקרים:
111920