רצפת משטח הדריכה בגת הביזנטית שנחשפה בסתיו 1969 מעל בית העלמין (בשטח פינת החי הנוכחית ).מתחת למשטח הדריכה נראים פתחי בור האיגום לתירוש.

מבקרים:
111919