מעבודות יצחק חצרוני – על קיר המרפאה-1976

מבקרים:
121432