כיתת ‘דקל’ בטיול ליד מרדכי בשפלה -1976

מבקרים:
111917