קבוצת “דקל” בטיול שנתי.עם רוני יוניש המלווה-1976

מבקרים:
124557