טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה – שולה ושגיא בן גוריון- שלמה ריניץ 1978

מבקרים:
127608