טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מור ויעל דואק – צבי ואראלה קליחובסקי-בהכנת ארוחת ערב 1978

מבקרים:
127556