טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה שגיא בן גוריון- דורית שרגא 1978

מבקרים:
127605