טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- קבלת שבת בהר גילה צבי ואראלה קל.1978

מבקרים:
127559