טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- מפקד אש בהר גילה 1978

מבקרים:
127603