טיול הורים ובנים בשנת בר מצוה כיתת ‘שקד’- קבלת שבת בהר גילה שלמה וארז ריניץ- לאה שניר מדליקה נרות 1978

מבקרים:
127606