פסח- מביאי האלומות, יעקב הדר,עוזי, קרן ריין ואהרון פריברג-1978

מבקרים:
127609