ילדי כיתת ‘צבר’ שרים מה נשתנה בפסח- 1978

מבקרים:
127606