פסח -בחדר אוכל,מקהלה ומנגנים עמליה קנטור, שלמה ארגוב ,מיכאל סלע ,גילה כרמל, זכרי אשל-1978

מבקרים:
127604