חג החמישים לבית השטה- חג היובל הבמה המקושטת-1978

מבקרים:
127611