שבתאי בארי -חבר- יושב בביקור אצל יצחק חצרוני- שוכב-1989

מבקרים:
114898