כיתת ‘נירים’ בטיול בגן צ’ופה . 1989

מבקרים:
127557