הכתה האמריקאית בטיול עם עמיחי ירחי. 1989

מבקרים:
111917