כיתת “מורן” בטיול שנתי: אמוץ הדר, פלג בר, שי סקל ויובל לוי. 1990

מבקרים:
111919