טיול כיתת ‘סנונית’ למערות מדבר יהודה . 1990

מבקרים:
124517