עובד דרור- חבר בית השטה יושב ראש רשות ניקוז ירדן דרומי בעת שיטפון בחורף ליד בית השטה-1992

מבקרים:
127561