כיתת ‘תמר’ בטיול: רועי ארטו, עטר פרח, בן שלו ועדן סבירסקי. 1992

מבקרים:
111920