כיתת ‘תמר’ בטיול באהל הבדואי בשיבלי. 1992

מבקרים:
124529