הקמת חרושת מתכת בפארק צבאים.הפרויקטור האחראי משה פלד -2001

מבקרים:
121426