השטח שיועד למפעל החדש בשלוחת צבאים הצופה אל בית שאן -2001

מבקרים:
121418