לפני הטמנת מגילת היסוד והכד בטקס המרגש -2001

מבקרים:
124528