שר האוצר מבקר במפעל לקראת קבלת המענק להעברת המפעל לפארק צבאים – 1996

מבקרים:
111919