חרושת מתכת מקבלת יצואן מצטיין מהנשיא חיים הרצוג.בתמונה שלמה גלר-זהבה סקל-צבי המאירי וצבי ארמן – 1985

מבקרים:
111917