בייגה שוחט מבקר בבית השיטה בחרושת מתכת והזיתיה -נצן סלע ונוגה בוטנסקי -1996

מבקרים:
111920