בייגה שוחט מבקר במפעלים בבית השיטה – 1996

מבקרים:
127556