שרידי בית השייח בשטח הכפר שטה – 1937

מבקרים:
121415