מכבש חבילות “מודרני” תוצרת קייז ארצות הברית בפעולה בשנים הראשונות -1940

מבקרים:
111917