קומביין קייז קוצר בשדות הפלחה בבית השיטה ואוסף הגרעינים בשקים 1940

מבקרים:
111917