דאון ממריא מגבעת המורה במסגרת חברת אוירון,כאן ניספה מורדכי הלוי בשעת אימוני טייס בשנת 1942,ברקע העיר עפולה

מבקרים:
111917