חגי ויצחק דוד חילצו את המשדר מ.ק 19 מהסליק במאפיה.

מבקרים:
124513