הטנקים הבריטיים רומסים את המחרשה שהוצבה כמחסום בקדמת שער הכניסה לקיבוץ במבצע “אגתה” הבריטי ב- 29.6.1946 (“השבת השחורה”) .המבצע הבריטי נועד לחשוף את הסליקים הארציים של “ההגנה” ולעצור את לוחמי הפלמ”ח בבית השיטה.

מבקרים:
124516