פריצת הכוח הבריטי הרגלי בסיוע טנקים לבית השיטה במבצע “אגתה” הבריטי -29.6.1946(השבת השחורה”) המבצע הבריטי נועד לחשוף את הסליקים הארציים של “ההגנה” ולעצור את לוחמי הפלמ”ח בבית השיטה.
.

מבקרים:
124520