פסח,כך יצאנו ממצרים,על המוסיקה מיכאל סלע ויחזקאל דורי – 2014

מבקרים:
112019