פסח,סיום אופטימי עם הנכדים של משפחת בן גוריון וכהן  -2014

מבקרים:
124528