יציקת הריצפה במפעל החדש בפארק צבאים 2000

מבקרים:
127611