ברוריה,חגי ורזיה בפתח אוהל המשפחה 1946

מבקרים:
112017