חגי ביום שיחררורו משירות סדיר  1963

מבקרים:
114892