לומדים מורס בבה”ד 7 בצריפין. חגי שני מימין 1961

מבקרים:
114890