חגי מתגייס ליחדת הל.א 374 ונשלח לקורס צניחה  ,חגי יושב מימין 1962

מבקרים:
114890