היחידה הקטנה בטיול לימודי לצפון ולמטולה,חגי משמאל עם המפה,רס”ן פתחיה מימין  1962

מבקרים:
114892